Politik for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

VIVA er dataansvarlig, og vi sikrer, at jeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Susanne Meldhede

Adresse: Kong Georgs Vej 27, 2., 5000 Odense C

CVR: 37 10 82 78

Telefonnr.: 22 86 40 91

Mail: susanne@viva-social.dk

Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler jeres oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.

Når vi indleder et kundeforhold til jeres virksomhed eller dig som privatperson, har vi brug for at behandle jeres oplysninger. Vi behandler altid generelle kontaktoplysninger og oplysning om kontaktperson. Derudover kan der behandles følsomme og fortrolige oplysninger, hvis det er nødvendigt i forhold til aftalen.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores kontrakt eller aftale med jer. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b eller databeskyttelsesloven §8 og §11 stk. 2. Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Vi opbevarer personoplysningerne sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c. Vi sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige.

Overførsel af data

Jeres oplysninger overføres ikke til andre.

Jeres rettigheder

I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer.  Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte VIVA.

 • Ret til indsigt:
  I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række
  yderligere oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse:
  I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke
  behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.
 • Ret til sletning:
  I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.
 • Ret til indsigelse:
  I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.
 • Ret til begrænsning:
  I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.
 • Ret til dataportabilitet:
  I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til at klage:
  I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.

I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

 

top