Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet

Serviceloven § 52 stk. 3

Vores arbejde med praktisk, pædagogisk støtte til børn og unge

Når VIVA er ude ved en familie, er det med stor respekt og ydmyghed, idet vi ved, at det kan være grænseoverskridende for nogle familier, at vi kommer så tæt på.

VIVA arbejder primært i familiernes eget hjem, hvor støtten, rent praktisk, gennem råd, vejledning og direkte guidning kan udmøntes ved støtte til eksempelvis:

  • Madlavning og måltider.
  • Oprydning og rengøring.
  • Indkøb.
  • Pusle, bade og putte/nattesituationer.
  • Familieudflugter.
  • Samarbejde med skoler og institutioner og hjælp til stabilt fremmøde.
  • Skabe struktur og ro i dagligdagen
  • Hvad der ellers kan være aktuelt

Det er vores erfaring, at det sommetider også kan være hensigtsmæssigt, at støtten er direkte kompenserende. Hvis det er behovet i en periode, hjælper VIVA også med dette. Støtten vil derfor altid variere i forhold til den enkelte families særlige behov.

Hos VIVA anser vi støtten for at være en dynamisk proces, hvor der veksles mellem støttende funktioner og mere kompenserende. På trods af de vekslende støttebehov og områder er formålet, at støtten skal være en fremadgående proces, hvor familien på sigt skal blive selvhjulpen.

Hos VIVA har vi arbejdet med både længerevarende forløb, som ofte er med meget komplekse problemstillinger, og med forløb, hvor der har været akut behov for hjælp, som ofte er af mere afgrænset varighed og form.

Formål med vores praktisk, pædagogiske støtte i hjemmet

At yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte til familier med børn, der har behov for støtte, enten i en kortere afgrænset periode eller længerevarende periode – eksempelvis forebyggelse til anbringelse uden for hjemmet.

At skabe en positiv forandrings- og udviklingsproces for alle familiemedlemmer og derigennem opnå bedre trivsel i familien på alle niveauer.

At afhjælpe et eventuelt akut problem.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, kontakt:

top