Støtte til forældre med anbragte børn

Målgruppen er forældre med børn anbragt uden for hjemmet iht. Serviceloven § 54

Vores arbejde med støtte til forældre med anbragte børn

Vi støtter forældrene ved at være deres fortrolige under hele anbringelsesforløbet, hvilket er muligt, idet vi er ’uafhængige’ af anbringelsesmyndigheden. Det er en tryghed for mange forældre, at vi ikke skal videregive oplysninger eller på anden måde involvere anbringelsesmyndigheden i vores samarbejde.

Vi støtter forældrene i samarbejdet med anbringelsesmyndigheden samt anbringelsesstedet og styrker dette bedst muligt. Herunder støtter vi forældrene i at forstå diverse breve og dokumenter fra forvaltningen samt hvorfor forskellige beslutninger træffes.

Vi deltager naturligvis i relevante møder sammen med forældrene, når de finder en støtte heri.

I forhold til hver enkeltes behov taler vi gerne med forældrene om de svære følelser, der unægtelig vil være forbundet med at have sit barn anbragt. Gennem vores samtaler hjælper vi også forældrene til at arbejde mere målrettet mod gode resultater, som styrker såvel samværet med børnene samt samarbejdet med anbringelsesstederne.

Formål med vores støtte til forældre med anbragte børn

Vi støtter omkring det følelsesmæssige i at have børn anbragt udenfor hjemmet. Vi hjælper med at få et godt samarbejde med anbringelsesmyndigheden, og hjælper med at forstå diverse skrivelser fra myndighederne. Vi hjælper til at forstå, hvorfor de forskellige beslutninger omkring anbringelsen træffes.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om støtte til forældre med anbragte børn, kontakt:

 

top