VIVA indsatsområder for fynske børn, unge og deres familier

Hos VIVA skaber vi relation gennem en anerkendende tilgang og møder vores børn, unge og familier med respekt, tillid og en tro på, at vi sammen kan skabe forandring.

Støttet og overvåget samvær

Vi planlægger samvær, hvor vi skaber de bedste rammer for, at både børn og voksne kan være trygge.

Støtte til forældre med anbragte børn

Vi støtter forældre i samarbejdet med anbringelsesmyndighed og anbringelsessted.

Professionel kontaktperson til børn og unge

Vi tilbyder at gå ind som en troværdig og tydelig voksen i samarbejde med forældre og andre omsorgspersoner.

Familiebehandling – Familierådgivning

Vi arbejder primært i hjemmet med kontinuerlige samtaler, konkrete opgaver og interaktion.

Afklaringsforløb – Observationsforløb

Vi gør meget ud af at afstemme med forældrene, hvad der er formålet med vores tilstedeværelse.

Støtte til adopterede

Vi tilbyder at være samtalepartner, hvor udgangspunktet vil være den adopteredes aktuelle behov.

Støtte til unge i egen bolig

Vi støtter gennem tillid og krav den unge i at etablere og fastholde egen bolig.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Vi arbejder primært i familiernes eget hjem med støtte til eksempelvis indkøb, madlavning, måltider, putning, familieudflugter og meget mere.

Forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet

Støtten vil ofte være en vekslen i at være udviklende og kompenserende.

10. Akut indsats

Vi kan, i akutte opståede situationer, være til rådighed døgnet rundt.

top