Akut indsats

Sammen med den henvisende myndighed sammensætter vi indsatsen således, at barnet, den unge og familien får opfyldt netop det behov for støtte og hjælp, de har.

Vi kan, i akutte opståede situationer, være til rådighed døgnet rundt. Vi er fleksible og  kan derfor yde støtte, når problemerne opstår, og derved være med til at sikre, at en given situation ikke løber løbsk. Vi vil, når situationen kræver det, sørge for et tværfagligt samarbejde med såvel det professionelle som det private netværk.

Formål med indsatsen

At kunne yde hjælp og støtte akut, sådan at barnet, den unge og familien kan være i en svær situation.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om vores akutte indsats kontakt:

top