Forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet

Serviceloven § 52,  stk. 3. nr. 2 og 3

Vores støtte ifm. forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet

Støtten vil ofte ligne støtten i vores tilbud om praktisk, pædagogisk eller anden støtte. Støtten vil ofte være en vekslen i at være udviklende og kompenserende og vil bl.a. være med fokus på følgende:

  • Støtte forældrene i at skabe en, så god, kontakt og relation til deres børn som muligt.
  • Støtte forældrene i at være tydelige voksne og påtage sig deres forældreansvar.
  • Motivere forældrene til samvær og aktiviteter sammen med deres børn og unge.
  • Støtte til stabilt fremmøde i dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter m.m.
  • Støtte til at skabe struktur i hverdage, weekends og ferier.
  • Støtte til opbygning og bevaring af brugbart netværk

Vi tager altid udgangspunkt i familiens udviklingspotentiale og støtter og samarbejder med dem, opbygger en brugbar relation, så alle kan følge med og arbejde hen imod fælles mål.

Formål med indsatsen

At støtte forældrene i at tage vare på og ansvar for deres børn så familien, så vidt muligt, kan blive ved med at bo sammen.

At afdække hvilke kompenserende indsatser, der kunne være gode for familien på længere sigt.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om vores forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet kontakt:

top