Støtte til unge i egen bolig

Serviceloven § 52 stk. 3

Vores arbejde med støtte til unge i egen bolig

Vi er ærlige og tillidsfulde i relationen til den unge. Til gengæld har vi også krav og forventninger til den unge, og det er bl.a. herigennem, det bliver muligt for den unge at opleve små succeser undervejs i vores samarbejde.

Bolig

Støtten til den unge kan eksempelvis være ved:

 • Etablering af egen bolig
 • Rengøring
 • Indkøb og madlavning
 • Tøjvask
 • Økonomi m.v.

Personligt

Støtten til den unge kan eksempelvis være ved:

 • Personlig hygiejne.
 • Struktur i hverdagen.
 • Støttende samtaler.
 • Kontakt til offentlige myndigheder.
 • Udvikle sociale relationer.
 • Læge/hospitalsbesøg.

Uddannelse

Støtten til den unge kan eksempelvis være ved:

 • Fastholdelse af folkeskole eller ungdomsuddannelse.
 • Opnåelse og fastholdelse af arbejdsprøvning, praktik eller job.
 • Lektiehjælp.
 • Støtte til uddannelsesvalg.

Formålet med vores indsats for unge i egen bolig

Vi støtter den unge til at formå at etablere sig og fastholde egen bolig. Ydermere støtter vi den unge til at få en hverdag til at fungere med de pligter, der er i hjemmet i forhold til offentlige instanser og eventuelt uddannelse og/eller job samt fritid.

Vi arbejder altid ud fra handleplanens mål.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om vores støtte til unge i egen bolig, kontakt:

 

top