Afklaringsforløb – Observationsforløb

Serviceloven § 52 stk. 3

Vores afklaringsforløb

Et afklaringsforløb vil ofte foregå inden for en på forhånd aftalt, afgrænset periode. Vi gør meget ud af at afstemme med forældrene, hvad formålet med vores tilstedeværelse er, og ikke mindst, hvordan det rent praktisk vil foregå, så ingen er i tvivl om hinandens roller.

Vi vil desuden altid gennemgå det skriftlige materiale med forældrene. De får på den måde mulighed for at tilkendegive deres synspunkter i forhold til det skrevne, som vil blive noteret som kommentarer i den endelige rapport.

Formålet med vores afklaringsforløb

Vi planlægger vi individuelle forløb ud fra handleplanen. Forløbene vil have til formål at afdække familiens behov, der fremadrettet kan understøtte det videre sagsforløb. I forløbene vil er blandt andet indgå samtaler, observationer, aktiviteter samt interaktion.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om vores afklaringsforløb kontakt:

top