VIVA – alle mennesker har ret til et godt liv

VIVA blev stiftet i november 2012 af mig, socialrådgiver Susanne Meldhede, med et stort ønske om at at hjælpe børn, unge og familier i samarbejde med kommunernes børn- og unge afdelinger på Fyn.

Jeg har i de sidste 14 år arbejdet med en lang række sager inden for børn, unge og familieområdet – dette såvel i privat som offentligt regi. Jeg har erfaring med rådgivning, observation og støtte til mennesker i alle aldersgrupper og mennesker, der er vidt forskellige steder i deres liv.

Personlige egenskaber jeg sætter højt

Der er en række vigtige egenskaber, jeg sætter højt ved andre mennesker, og som jeg også selv mener, at besidde:

 • Ærlighed og integritet  – man kan regne med det jeg siger hænger sammen med det jeg gør.
 • Tillidsskabende og omsorgsfuld.
 • Loyalitet og ordentlighed.
 • Et roligt væsen med humor – også når det er svært.
 • Vedholdenhed – jeg giver ikke op!

Jeg mener, at alle mennesker har ret til at leve et godt liv. Vi har alle forskellige rammer og vilkår for at leve vores liv. Derfor er jeg bevidste om, at definitionen på et godt liv er individuel, og man skal passe på ikke at trække ens egne normer ned over andre, når man vurderer hvad et godt liv er.

Men når man kan se at mennesker ikke trives, er det vigtigt at støtte og hjælpe dem det man kan, til de igen kan leve et, for dem, godt liv.

Uddannelsesmæssig baggrund

Jeg har igennem min karriere taget en lang række relevante uddannelser og kurser.

 • Læst til familieterapeut i 3 ½ år med en narrativ og systemisk referenceramme på S.I.F.
 • Uddannet socialrådgiver.
 • Uddannet kontorassistent (stat).
 • Certificeret PREP-kursusleder – PREP er et voksenpædagogisk kursus og et redskab, der kan styrke kommunikationen og forebygge konflikter i parforhold.
 • Kursus i Medieret Læring – Medieret Læring styrker vores forståelse af, at kognitive færdigheder i høj grad er formet gennem samspillet og kommunikationen med andre.
 • Godkendt plejefamilie – har tidligere haft et barn i døgn og har aktuelt et barn i aflastning.
 • Herudover har jeg deltaget i adskillige kurser som har relevans til mit arbejde.

I VIVA samarbejder jeg desuden med andre specialer, som bliver indkaldt ved konkrete opgaver.

Hos VIVA betragter vi familien som en helhed

VIVAs værdigrundlag er at betragte familien som en helhed. For at støtten skal nytte, er det nødvendigt at se det enkelte menneske i de netværk og de relationer, vedkommende færdes i.

Derfor arbejder vi ud fra overbevisningen om, at relationen er af afgørende betydning, og vi mener, at det er herigennem, at vi opnår et nyttigt samarbejde med de mennesker, der har brug for vores hjælp.

Vi skaber relationen gennem en anerkendende tilgang og møder vores børn, unge og familier med respekt, tillid og en tro på, at vi sammen kan skabe forandring.

I VIVA prioriteres samarbejde på tværs og mellem faggrupper højt, da min erfaring er, at det er med til at styrke indsatsen i socialt arbejde.

Hos VIVA arbejder vi ud fra en høj grad af etik og professionalisme og har naturligvis tavshedspligt.

 

 

Samarbejdspartnere

top