Støttet og overvåget samvær

Serviceloven § 71 stk. 2 & 3

Vores arbejde med støttet og overvåget samvær

Hos VIVA tager vi udgangspunkt i en anerkendende tilgang og møder barnet og forældrene med nærhed, åbenhed og respekt.

Vi sørger for, at samværet bliver planlagt, sådan at det skaber de bedste rammer for, at både børn og voksne kan være trygge omkring samværet og tager, så vidt muligt, altid udgangspunkt i barnets behov samt forældrenes kompetencer og ressourcer.

Samværet kan enten foregå på Kong Georgs Vej i Odense, i forældrenes hjem, ved plejefamilien eller andetsteds. I situationer, hvor der er brug for det, er der mulighed for aftale om samtale mellem VIVA og barnet eller forældre før og/eller efter det aktuelle samvær.

Der er mulighed for, at VIVA kan støtte i forbindelse med, at barnet bringes til og fra samværet.

VIVA planlægger også gerne samvær med bedsteforældre og andre nære relationer, hvor forvaltningen finder det hensigtsmæssigt.

Formål med vores indsats ifm. støttet og overvåget samvær

At støtte samværet mellem forældre og deres børn og altid sikre at barnet har det godt i samværet med forældrene.

At støtte til at gennemføre samværet, så relationen bibeholdes og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet.

At give råd og vejledning til forældrene om samværet for at opnå det mest optimale samvær. Støtten kan være gennem direkte guidning, og når det vurderes nødvendigt, kan støtten være af kompenserende karakter.

Der vil, alt efter aftale med sagsbehandler, blive udarbejdet skriftligt materiale.

Kontakt os for yderligere information

For mere information om støttet og overvåget samvær, kontakt:

 

top